Advokat Christina Almborg

Advokat med fastighetsrättslig inriktning

Jag, Christina Almborg, är advokat med mångårig erfarenhet av fastighetsrätt i dess olika former.


Jag inledde min karriär som jurist genom att efter avslutad tingstjänstgöring genomgå domarutbildning vid Svea hovrätt. Del av utbildningstiden kom jag att fullgöra vid det som idag är mark- och miljödomstolen respektive Mark- och miljööverdomstolen. Efter det att jag avslutat min utbildning, dvs. blivit förordnad till hovrättsassessor, stannade jag kvar en tid som föredragande vid Miljööverdomstolen. Därefter tjänstgjorde jag som rättssakkunnig vid miljödepartementet.

År 2012 bestämde jag mig för att lämna myndighetvärlden och pröva mina vingar som ombud i privat regi. Inledningsvis var jag anställd av Hallqvist & Jansson Bostadsjuristerna, därefter av Jens Baastrup Advokatbyrå. Som ombud har jag huvudsakligen hanterat fastighetsrättsliga ärenden. Jag är sedan år 2017 medlem i advokatsamfundet (dvs. advokat). År 2018 grundade jag LandLaw Advokatbyrå.

Min ambition som advokat är att så kostnadseffektivt som möjligt nå en bra lösning för klienten. En framgångsfaktor är enligt min erfarenhet att noggrant lyssna in klientens önskemål / målsättningar, och anpassa uppdragets omfattning och genomförande utifrån detta. Varje klient och varje situation är unik. Bästa strategi för en klient i en situation, behöver inte nödvändigtvis vara bästa strategi för en annan klient i en liknande situation.

070-6554406