Bostadsrättshavare

Bostadsrättshavare

Bostadsrättshavare

Till vardags talas om att man så som bostadsrättshavare äger sin lägenhet. Men att vara bostadsrätthavare innebär egentligen att man har en nyttjanderätt till sin lägenhet utan begränsning i tid, kopplad till medlemskap i bostadsrättsföreningen. Skillnaden kan tyckas vara obetydlig. Men bostadsrättens särprägel medför att det uppstår särskilda frågeställningar vad gäller inte minst förhållandet mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening.

Som bostadsrättshavare kan du alltså komma att ställas inför frågor som rör rättigheter och skyldigheter för dig som bostadsrättshavare i förhållande till föreningen. T.ex. vad som gäller om det uppstår en fuktskada, du vill bygga om i din bostadsrättslägenhet eller om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand.

Köp respektive försäljning av en bostadsrättslägenhet är för flertalet privatpersoner en mycket stor transaktion, ofta den största i livet. Dessvärre visar det sig ibland att den överlåtna bostadsrätten på ett eller annat sätt inte motsvarar köparens förväntningar. Så som köpare eller säljare kan du efter en sådan försäljning komma att hamna i tvist om rätt till prisavdrag, skadestånd eller t.o.m. hävning av köpet till följd av ett dolt fel.

LandLaw tillhandahåller rådgivning inom flertalet av de frågeställningar som kan uppstå för en bostadsrättshavare så som innehavare, köpare eller säljare av en bostadsrättslägenhet. Så som en mindre advokatbyrå har LandLaw möjlighet att erbjuda dig som privatperson en hög servicenivå. För vissa ärenden, framförallt i tvister mellan köpare och säljare, kan du ha ett rättsskydd i din hemförsäkring som täcker del av kostnaden för att anlita ett ombud. LandLaw tillser att rättsskyddet aktiveras i de ärenden där så är möjligt.

Exempel på tjänster som LandLaw erbjuder bostadsrättsrättshavare

  • Utredning av ansvarsfördelning mellan dig så som bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen vid t.ex. en fuktskada.
  • Frågor i samband med ombyggnation
  • Frågor om rätt till medlemskap
  • Tvister mellan köpare och säljare efter försäljning av bostadsrätt

NYTTIGA LÄNKAR:

www.bostadsrattsnamden.se

www.hyresnamnden.se

FAQ:

Dolt fel

Flytta innerväggar

Avgift vid uthyrning i andra hand