Dolda fel

Dolt fel

Att sälja eller köpa en bostad har för de flesta privatpersoner en stor privatekonomisk betydelse. Oavsett om man är säljare eller köpare kan det få tråkiga efterverkningar om det efter köpet visar sig att bostadsrätten eller huset inte motsvarar köparens förväntningar. Den vanligaste frågan vi får är om ett påträffat fel är att anse som dolt eller inte.

Vad är ett dolt fel ?

En bedömning av om ett fel är dolt eller inte, och om ett påträffat fel är något som säljaren ansvarar för, sker i flera steg. Vid bedömningen har det betydelse vad det är för köpeobjekt. Om det en lägenhet eller en villa. Och hur det allmänna skicket är utifrån bl.a. ålder och genomförda renoveringar. Vidare har det betydelse vilken information som lämnats i samband med köpet, i t.ex. en objektsbeskrivning. Vilken typ av köpeobjekt det är och vilken information som har lämnats, påverkar både bedömningen av vad köparen har haft anledning att förvänta sig av det köpta objektet och vilket ansvar som ålegat köparen att själv upptäcka felet, dvs omfattningen av köparens s.k. undersökningsplikt. För att avgöra om ett fel är att anse så som ett dolt fel eller inte krävs en analys utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning om du har funderingar kring om ett fel som påträffats är att anse så som dolt eller inte. Inledande kontakt är alltid kostnadsfri.